[zaloguj się]

[NUMUSZ sb m

Fleksja

G sg numusza.

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Pieniądz; przen [num(m)uspieniądz Mymer1 42; ‒ halerz albo pieniądz Murm 146; ‒ krajcar BartBydg; ‒ mińca, pieniądz Mącz 253d; – moneta, pieniądze Calep]:
Zestawienie: »pan numusz«: zatym wielki niedostatek pana Numusza, a co począć bez tego? PismaPolit 484.

Synonim: pieniądz.]

FP