[zaloguj się]

NUŻEŻ (8) int

Teksty nie oznaczają é.

stp, Cn brak, Linde XVII w. s.v. nu.

I. Wykrzyknik: Okrzyk przynaglania, zachęty, wezwania do wykonania czegoś; hej, dalejże (cum V i z wypowiedzeniem wyrażającym rozkaz, prośbę czy zachętę); age dum, eia Calep; agrite PolAnt (7): Nużeſz zbuduymy ſobie miáſto y wieżę/ ktoreyby wierzch doſtał do niebá BibRadz Gen 11/4; (did) Iezus tłukąc do piekłá. (...) Nużeſz piekielne kśiążętá Otworzćie mi ſwoie wrotá. MWilkHist E2; CzechEp 50; Agedum ‒ Nużeż. Calep 41b, 353a; ZbylPrzyg B3.
a. Z odcieniem ironii (1): Nużeſz ſłuchamyż też ieſzcże y Mikołáiá Papieżá/ ktory ſię naprzod/ y ſwe przegoleńce/ pocżął Bogiem názywáć CzechEp 387.
II. Partykuła wzmacniająca zdanie pytajne (1): Ale choćiażbych też nie omylnie poznał Heretyká: nużeż/ w mocyli to moiey náwroćić go? CzechEp 45.

Synonimy. I. ej, hej, hejda, hejdaż.

TG