[zaloguj się]

OBACZAWAĆ (6) vb impf

o oraz ostatnie a jasne, pierwsze a pochylone. ◊ W inf -czå- (1) GliczKsiąż, -cza- (1) RejPos. ◊ W pozostałych formach -czå-.

Fleksja
inf obåczawać
indicativus
praes
sg
1 obåczåwåm
praet
sg
1 m obåczåwåłem
conditionalis
pl
1 m pers bychmy obåczåwali

inf obåczawać (2).praes 1 sg obåczåwåm (2).[praet 1 sg m obåczåwåłem.]con 1 pl m pers bychmy obåczåwali (1).part praes act obåczåwając (1).

stp, Cn brak, Linde XVI w.

1. Przyjmować lub mieć jakiś sąd na jakiś temat; stwierdzać, zdawać sobie sprawę, poznawać (4):

obaczawać co [= to, co się sądzi] (3): Symonides obacżawayąc yego hárdosć á wyelkye o ſobye trzymánye/ rzekł GliczKsiąż F5v; tego głuchego y niemego nam tu ná przykład [...] wyſtáwić racżył/ ábychmy my też obacżawáli głuchość y niemość ſwoię RejPos 204, 319v.

obaczawać co [= to, o czym się sądzi] (1): áby zá młodu mogli obacżawáć ſpráwy/ á rády/ y wotowánia ſtárſſych rádzyec oycow ſwych GliczKsiąż K5v.

2. Rozmyślać, zastanawiać się (1): Pondero et per translationem, Considero aestimo, Obaczawam/ Roſmyślam ſie/ Szácuyę. Mącz 288b.
3. Dbać, opiekować się (1): Curo, Opátruyę/ Obaczawam/ Pieczołuyę. Mącz 73b.
4. [Przyglądać się [co]: Obaczawałem [considerabam] one rogi/ álić rożek iny málutki wyroſl z pośrzodká onych Leop Dan 7/8 (Linde błędnie: obaczować).]

Synonimy: 3. opatrować, pieczołować; 4. oględać.

Formacje współrdzenne cf BACZYĆ.

KW