[zaloguj się]

OBACZOWAĆ (1) vb impſ

Fleksja

inf obaczować.

stp, Cn brak, Linde XVI w. błędnie zam.: obaczawać s.v. obaczać.

Znaczenia
Rozmyślać: maſz obácżowáć á ſzukáć náuk prawdziwych/ bo ſie nie wymowiſz iż ták oycowie náſzy trzymáli RejPos 190v.

Formacje współrdzenne cf BACZYĆ.

Cf [OBACZOWANIE]

KW