[zaloguj się]

[OBACZOWANIE sb n

Fleksja

A sg obaczowani(e).

stp, Cn, Linde brak.

Rozważanie, rozmyślanie [czyje]: Ale ięſliby kto iuż przeminąwſzy poſpolitość [= to, co wspólne]/ obácżowánie ſweby obroćił do właſnośći/ ktorą káżda ſię rzecż od drugiey oddźiela/ iuż ták wykład káżdey rzeczy [...] nie we wſzyſtkiem będźie przyſtoyny drugiey rzecży PiotrGonTrzech 27.

Cf OBACZOWAĆ]

KW