[zaloguj się]

OBACZYCIEL (1) sb m

Fleksja

N sg obaczyciél.

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Obserwator: Annotator [...], Pilny náznácziciel/ á obácziciel ktorey rzeczy. Mącz 250d.

KW