[zaloguj się]

OBACZYWAN (1) part praet pass impf

Fleksja

N pl subst obaczywåny.

stp, Cn, Linde brak.

Stwierdzany, poznawany: Gdiżechmy iuż odpráwili rozne przypadki cżłowiecżeńſthwá náſzego/ á iáko máią być obácżywany RejZwierc 75.

Cf OBACZYWAĆ

KW