[zaloguj się]

OBACZYWANIE (2) sb n

Fleksja

L sg obåczywaniu (2).

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Rozpatrywanie [czego] (2): ieſliby [...] Woiewodowie [...J w obaczywániu [in videndis instituendisque eisdem pretiis JanStat 278] y poſtánowiéniu téy cény niedbáli y leniwi byli vznáni [...] SarnStat 285 [idem] 930.

Cf OBACZYWAĆ

KW