[zaloguj się]
OBALANIE  Cn; Linde brak.

Cf OBALAĆ