[zaloguj się]

OBCHADZAĆ SIĘ (3) vb impf

Zawsze się.

o prawdopodobnie jasne (tak w ob-); pierwsze a pochylone.

Fleksja
indicativus
praes
pl
1 obchådzåmy się
praet
pl
3 m an obchådzali się
imperativus
sg
2 obchådzåj się

praes 1 pl obchådzåmy się (1).praet 3 pl m an obchådzali się [ptacy] (1).imp 2 sg obchådzåj się (1).

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
1. Zajmować się [czym] (1): fáłſzu nie cżyń brátu ſwemu/ wierną ſię pracą obchadzay ArtKanc M4.
2. Obywać się [bez kogo] (2): Bo y ptacy bez ludźi ſię nieobchadzáli. KmitaSpit C6v, C4.

Synonimy: 1. parać się, trudnić się, uprawiać, zajmować się.

Formacje współrdzenne cf CHODZIĆ.

MC