[zaloguj się]

OBCHODZĄCY (4) part praes act

Oba o jasne.

Fleksja
sg
mNobchodzący fNobchodzącå nNobchodząc(e)

sg m N obchodzący (2).f N obchodzącå (1).n N obchodząc(e) (1).

stp, Cn, Linde brak.

1. Świętujący, czczący uroczyście [co] (1): Mimallo, Niewiáſtá Báchuſowe ſwiętá obchodząca á ſzáleyąca yáko wściekła. Mącz 221d.
2. Chodzący w koło, krążący (2): Ambitus. Obchodzący. Mącz 104d.
a. O ciałach niebieskich (1): [o słońcu] widźimy/ iż yeſt ćyáło okrągłe á ſwyátłe ná nyebye/ w koło źyemyę vſtáwicznye obchodzące KromRozm III B6v.
*** Bez wystarczającego kontekstu (1): Obiens, Obchodzący. Mącz l05b.

Cf OBCHODZIĆ

MC