[zaloguj się]

OBCIĄŻYWAĆ (1) vb impf

Fleksja

3 sg praes obciążywå.

stp, Cn brak, Linde XVII w. s.v. obciążyć.

Powodować uczucie ciężkości wewnątrz ciała [co]:
Szereg: »obciążywać i zniemocniwać«: zbytnia iedza niepośila/ ale tylko żołądek brzidliwoſcią zeymuie/ á inſze częſci ciałá obciążywa y zniemoczniwa KwiatKsiąż K4v.

Formacje współrdzenne cf CIĘŻYĆ.

LW