[zaloguj się]

OBCINANIE (3) sb n

oraz a jasne; tekst nie oznacza -é.

Fleksja
sg
N obcinani(e)
A obcinani(e)
L obcinaniu

sg N obcinani(e) (1).A obcinani(e) (1).L obcinaniu (1).

stp brak, Cn notuje, Linde brak.

1. Oddzielanie części od całości przez cięcie; amputatio, detruncatio, obtruncatio Cn (2):
Wyrażenie: »obcinanie gałęzi« = frondatio Mącz, Cn (2): Interluco [...]/ czinię ſwiatłość w leſie przes obćinánie gáłęźi. Mącz 198c, 137d.
2. Pozbawianie jakiejś części przez odcięcie jej; przen: pozbawianie tekstu pewnych fragmentów [czego] (1): A Czechowic lepák/ ácz tey śmiałośći Budnego/ w popráwiániu ábo ráczey w pſowániu y w obćinaniu ſámego textu piſmá S. nie chwali [...] WujNT przedm 7.

Cf OBCINAĆ

KW