[zaloguj się]

[OBIEGANIE sb n

Fleksja

G sg obieg(a)ni(a).

stp, Cn brak, Linde XVIII w. s.v. obbiedz.

Bywanie kolejno w wielu miejscach, u wielu osób [na co]: Na pogrzeb wydawano tym sposobem [...], żakom farskim prebendy gr 6, żakowi od obiegania na pogrzeb gr 3 InwMieszcz 1585 nr 266.

Cf OBIEGAĆ]

FP