[zaloguj się]

[OBLUBIENIE sb n

Fleksja

I sg oblubi(e)ni(e)m.

stp notuje, Cn, Linde brak.

Chęć, zadowolenie:
Wyrażenie przyimkowe: »z oblubieniem«: A tak dana jest im krótka instrukcyja o rządu a rządzeniu, co z oblubieniem przyjęli. AktaSynod I 71.

Cf OBLUBIĆ]

FP