[zaloguj się]

OBSIEKOWAĆ (2) vb impf

Fleksja

1 sg praes obsiekuję (2).

stp, Cn, Linde brak.

Obcinać, przycinać (o zabiegach pielęgnacyjnych przy roślinach); circumsecare, praesecare Mącz (2): Praeseco, Náprzód obćinam/ ogłádzam obſiekuyę/ nie dopuſzczę rogáto rość. Mącz 377c.
Zwrot: »wkoło obsiekować« (1): Circumseco, Wkoło obſiekuyę/ obrzezuyę/ obćinam. Mącz 377b.

Synonimy cf OBSIEKAWAĆ.

Formacje współrdzenne cf SIEC.

Cf OBSIEKOWANY

DJ