[zaloguj się]

OBSIEKOWANY (1) part praet pass impf

Fleksja

N sg f obsiekowanå.

stp, Cn, Linde brak.

Obcinany, przycinany (o zabiegach pielęgnacyjnych przy roślinach): Vitis putanda est ne sylvescat sarmentis et in omnes partes nimia fundatur, Látorośl winna ma być obſiekowána áby ſie bárzo w gáłęźi nierozraſtáłá áby yednáko rosłá. Mącz 436c.

Synonimy: obcinany, obrzezowany, odcinany, przycinany, ścinany.

Cf OBSIEKOWAĆ

DJ