[zaloguj się]

OBRZEZOWANY (4) part praet pass impf

obrzezowany (4), [obrzazowany].

obrzezowany (2), obrzezowan (2).

Oba o oraz e prawdopodobnie jasne (tak w obrzezować); w formie niezłożonej -ån, w formie złożonej -an-.

Fleksja
sg
mNobrzezowån nNobrzezowåno
pl
N m pers obrzezowani
subst obrzezowan(e)

sg m N (praed) obrzezowån (2).[n N (praed) obrzezowåno.]pl N m pers obrzezowani (2). [subst obrzezowan(e).]

stp s.v. obrzezować, Cn brak, Linde XVI w. s.v. obrzezać.

1. [Obcinany, odcinany [o zabiegach pielęgnacyjnych przy roślinach]: dobrze ieſt/ áby cżáſu przerzecżonego też były obrzázowáne wſzytkie látorośli ná ktorych nie záwiązał ſię owoc. Cresc 1571 317, 315 [2 r.] (Linde).

obrzazowany od czego: Około drzewá tá ma być praca/ żeby cżęſto było obrzázowano od tarnia kolącego/ y od gáłązek zbytnich Cresc 1571 66 (Linde).]

2. Poddawany rytualnemu zabiegowi obcięcia napletka (4): Wſzelki mężczyzná oſmego dniá po ſwem národzeniu będźie obrzezowan [circuncidetur] miedzy wámi w narodziech wáſzych BibRadz Gen 17/12, Gen 17/10; ieſliby też ći co z poganow vwierzyli/ mieli być obrzezowáni y mieli vſtáwy zakonne chowáć ábo nie? CzechRozm 76, 77v.

Cf OBRZEZOWAĆ, OBRZEZYWANY

AS