[zaloguj się]

ROZGADAĆ SIĘ (1) vb pf

o prawdopodobnie jasne (tak w roz-); w inf -ga-, [-gå-], drugie a jasne; w fut pierwsze a pochylone.

Fleksja
inf rozgadać się

inf rozgadać się.[fut 1 sg rozgådåm się.]

Sł stp brak, Cn w innym znaczeniu, Linde XVIII w.

Rozmówić się, porozmawiać:

[rozgadać się o co: O cżwarte [przykazanie mężowo] moy namilſzy mamy ſie rozgadáć/ Boś mi tu bárzo trudny racżył węzeł zádáć. PaprPrzykaz B4v.]

rozgadać się z kim: Muſzę ſię ia tám przymknąć á rozgádáć z nimi/ A zwłaſzczá ſwą rodźiną z śioſtrámi ſwoimi ZbylPrzyg A2v; [Operiar hominem huc, ut salutem et colloquar. Potzekam go tu/ iż ſie z nim przywitam/ y rozgadam. TerentMatKęt Lv].

Synonim: rozmowić się.

Formacje współrdzenne cf GADAĆ SIĘ.

MC