[zaloguj się]
ODCHODZON  stp s.v. odchodzić; Cn, Linde brak.

Cf ODCHODZIĆ