[zaloguj się]

ODJEŹDZIĆ (2) vb impf i może pf

o oraz e jasne.

Fleksja
praet
sg
3 m odjeździł
imperativus
pl
3 niech odjeżdżą

praes a. fut 3 sg m odjeździ (1).[praet 3 sg m odjeździł.]imp 3 pl niech odjeżdżą (1).[part praes act odjeżdżąc.]

stp, Cn, Linde brak.

1. impf a. pf Opuszczać (opuścić) miejsce dotychczasowego pobytu jakimś środkiem lokomocji, oddalać (oddalić) się skądś; discedere Modrz (2): Desertor miles, Który króm odpráwy á dozwolenia odyeźdźi/ álbo który od ſwych vćiekł. Mącz 388a; Poki ten vrząd dźierżą/ niech nigdźie nieodieżdzą ModrzBaz 84; [FlawHist 73v].

[odjeźdżić co a. czego: Iednák Kroi Zygmunt áby ták zgołá ledá iákó gránice nie odieźdźił/ záchowuiąc ſie ná fortunnieyſzy cżás/ zoſtáwił Zołnierzow około dwu tyśiącu w Podolu [...] y ták ſie do Krákowá z żałośćią wroćił. BielKron 1597 577.]

2. [impf Odjeżdżając zostawić [czego komu]: nań [na konia] wśiadſzy was pożegnam/ wſzyſtkiego tu wam odieżdżąc. HistFort L7.]

Formacje współrdzenne cf JECHAĆ.

MM