[zaloguj się]

ODŁUPOWAĆ (1) vb impf

Fleksja

1 sg praes odłupuję.

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w. (z Cn) s.v. odłupać.

Zdzierać z czegoś warstwę wierzchnią; avellere, divellere, refigere, revellere Cn [z czego = z warstwy]: Replumbo – Zołowu odłupuię Calep 914a.

Formacje współrdzenne cf ŁUPIĆ.

ZZa