[zaloguj się]

ODMIESZAĆ (1) vb pf

Fleksja

2 pl imp odmi(e)szåjcie.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Odwzajemniając się przyrządzić jakiś napój; przen [komu]: Oddayćie iemu [miastu Babilon]/ iákoć też wam ono dawáło: á ſowićie we dwoy naſob oddayćie według vcżynkow iego. W kubku w kthorym ono wam mieſſáło/ odmieſſayćie [miscete; náléwáłá/ náléwayćie WujBib] iemu dwoiáko. Leop Apoc 18/6.

Formacje współrdzenne cf MIESZAĆ.

MP