[zaloguj się]

ROZJEŹDZIĆ SIĘ (2) vb impf a. pf

Fleksja

3 pl m pers con by się rozjeździli (2).

stp, Cn, Linde brak.

Rozjechać (rozjeżdżać) się, rozsta(wa)ć się, odjeżdżając (2): A tak y teras Krol yego m. proszy yzbi v C.m. roskazal sandziakowy y ynnim drvgy ras yeszcze yzbi bes koncza [tj. nie skończywszy] sye nie rosyesdzyly a pewni [lege: pewne] y przyaczielskie w granyczach postanowienie vczinily LibLeg 11/33; Diar 92.

Formacje współrdzenne cf JECHAĆ.

MN