[zaloguj się]

ROZJEŻDŻAĆ (1) vb impf

o oraz e prawdopodobnie jasne (tak w roz- oraz rozjeżdżać się).

Fleksja
praet
sg
3 m rozjeżdżåł
imperativus
sg
2 rozjeżdżåj

praet 3 sg m rozjeżdżåł.[imp 2 sg rozjeżdżåj.]

stp, Cn brak, Linde XIX w.

1. Jeżdżąc, bywać w różnych miejscach [po czym]: A na teye granycze xyadz Syemyon Olelkowycz wiſſilal namyeſtnyka swoyego Swyrplowa ktori odniego Czerkaſſi dzierzal y ten potich mieſczach rozſyezdzal y potich vrocziſczach granycze kladl LibLeg 1/72.
2. [Rozwijać coś, jadąc [co]: ruſz go [sokoła lub raroga] raz álbo trzy/ á zátym śiatkę poſtaẃ/ á pámiętay przytknąć Gołębiá: odchodź corychley álbo ná koniá wśiądź/ rozieżdzay ſznur ták iáko rozumieſz po ptaku/ ieśliżeby byſtry ptak/ nádwięż drugi ſznur CygMyśl Av.]

Formacje współrdzenne cf JECHAĆ.

MN