[zaloguj się]

[ODPŁONIAĆ vb impf

Fleksja

1 sg praes odpłoniåm.

stp, Cn, Linde brak.

Uspokajać się z emocji: Odploniam [!]/ Deferbeo, irasci desino. Volck Ooo2v.

Formacje współrdzenne cf PŁONĄĆ.]

FP