[zaloguj się]

OKRZESAĆ (4) vb pſ

Teksty nie oznaczają ó oraz é; o prawdopodobnie jasne (tak w o-).

Fleksja
praet
sg
3 m okrzesåł
imperativus
pl
2 okrzeszcie

fut 3 sg okrzesze (2).praet 3 sg m okrzesåł (1).imp 2 pl okrzeszcie (1).

stp, Cn, Linde brak.

Obciąć, przyciąć gałęzie [co] (4):

W połączeniu szeregowym (1): Y głośno záwołał thák mowiąc/ Podrąbćie drzewo/ obetnićie gałęzi iego/ okrzeſzćie rozcżki iego/ á roſproſzćie owoc iego BibRadz Dan 4/11.

Zwrot: »okrzesać gałęzi(e)« = excidere a. praecidere ramum PolAnt [szyk zmienny] (3): Tedy Abimelech [...] wźiął ſiekiery y okrzeſał gałęźie z drzewá BibRadz Iudic 9/48, Is 10/33; [Budowniczy] nie zaraz z onego [drzewa] [...] buduie: ále wprzod gáłęźi okrzeſze CzechRozm 235v.

Formacje współrdzenne cf KRZOSAĆ.

Cf OKRZASANIE, [OKRZOSANY]

JZ