[zaloguj się]

ROZŁĄCZAJĄCY (1) part praes act

Fleksja

N sg m rozłączający.

stp brak, Cn notuje, Linde brak.

Powodujący rozdzielenie; disiunctivus Mącz, Cn:

W przeciwstawieniu: »rozłączający ... złączający«: Disiunctivus, Rozłączáyący. Cuius contrarium est Coniunctivus, Słączáyący. Mącz 178b.

Cf ROZŁĘCZAĆ

PP