[zaloguj się]

[OŚRZENIEĆ vb impf

Fleksja

1 sg praes ośrzenieję.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Pokryć się szronem: Ozrzenieię [!]/ Pruina madefio. pozrzeniáły/ pruinosus. Volck Ppp4v.

Cf OŚRZENIAŁY]

FP