[zaloguj się]

OŚRZENIAŁY (1) part praet act

ośrzeniały (1), [ośrzieniały].

o, e oraz a jasne.

Fleksja
sg
mNośrzeniały fN
I Iośrzieniałą

sg m N ośrzeniały.[f I ośrzieniałą.]

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład) s.v. ośrzenić.

W funkcji biernej: Pokryty szronem, oszroniony: Pruinosus, Pełny śrzónu ozrzeniáły [!]. Mącz 328b; [Bieżyć ondźie ktoś żártki z brodą ośrźieniáłą/ Znáć że mu dokuczył mroz/ z twarzą ſcżerwieniáłą. ŁaszczPogrom 4; Pruinosus, reiffechtig. Pol. oſrzeniáły/ pełny ſrzonu. Volck 509, Ppp4v].

Cf [OŚRZENIEĆ]

EW