[zaloguj się]

ROZNOGŁOŚNY (1) ai

roznogłośny, [rożnogłośny].

Pierwsze o pochylone, drugie i trzecie jasne.

Fleksja
sg
n Iróżnogłośnym
pl
N m an róznogłośni

[sg n I różnogłośnym. ]pl N m an róznogłośni.

stp, Cn brak, Linde XVI (jeden z niżej notowanych przykładów) – XVIII w.

Wydający różne głosy: W głębokié knieie leśné [...] Zywot móy trawić będę/ [...] Gdźie róznogłośni wilcy ze lwy drapieżnémi/ Krwáwym obłowem żyią. GosłCast 52; [gdy on [...] z wielkim gwałtem y okrzykiem/ y rożnogłośnym trąb/ ſurm y bębnow gránim [...] ná pierwey przepráwionych Polakow vderzył. StryjKron 575 (Linde)].

KW