[zaloguj się]
OZSZERZENIE  stp s.v. rozszerzenie; Cn, Linde brak.

Cf ROZSZERZENIE