[zaloguj się]
OZSZYRZENIE  stp s.v. rozszerzenie; Cn, Linde brak.

Cf ROZSZERZENIE