[zaloguj się]
OŻŁOBIĆ (?)  stp; Cn, Linde brak.

Cf OŻŁOBIONY