[zaloguj się]
OŻŁOBIONY (?)  stp s.v. ożłobić; Cn, Linde brak.

Cf OŻŁOBIĆ