[zaloguj się]

[OŻYDAJĄCY part praes act

Fleksja

G pl ożydających.

stp, Cn, Linde brak.

Oczekujący, spodziewający się [czego]: W tych [przystępach stawu Bethsaida] leżało mnostwo wielikie niemocznych [...]/ ożydaiαcych [expectantium Vulg Ioann 5/3; ocżekáwáiąc Leop; ktorzy cżekáli BibRadz; cżekáiących BudBib] wody poruszenia. SandMalEwan 54.

Synonimy: czekający, nadziewający się, oczekiwający.

Cf [OŻYDAĆ]]

FP