[zaloguj się]

[OŻYDAĆ vb impf

o prawdopodobnie jasne (tak w o-).

Fleksja
indicativus
praes
sg pl
1 ożydåm ożydåmy
3 ożydå
imperativus
sg
2 ożydåj
conditionalis
pl
3 m pers by ożydali

praes 1 sg ożydåm.3 sg ożydå.1 pl ożydåmy.imp 2 sg ożydåj.con 3 pl m pers by ożydali.

stp notuje, Cn brak, Linde XVI w.

Oczekiwać, spodziewać się: Si enim quod non videmus speramus per patientiam expectamus {(ozydamy)} Glosy II nr 84/55; Ożydam/ Considero, perpendo. Volck Qqq.

ożydać kogo: Ty iestes ktory masz przÿdz/ albo iynego ożydamy? SandMalEwan 51; Oczekaway páná mężnie cżiń/ y poćwierdzono bądź ſerce twoie/ y ożyday páná. PsKrak 1535 26/20.

ożydać czego od kogo: Dobrze ieſt iże cżeka cżłowiek Bogá/ á w milcżeniu ozyda od niego wſpomożenia. GilPos 129, 135v (Linde).

Synonimy: nadziewać się, oczekawać, oczekiwać, spodziewać się.

Formacje współrdzenne cf ŻDAĆ.

Cf [OŻYDAJĄCY], OŻYDANIE]

AW