[zaloguj się]
OŻYDANIE  stp; Cn, Linde brak.

Cf [OŻYDAĆ]