[zaloguj się]

[OŻYWAJĄCY part praes act

Fleksja

N sg f ożywającå.

stp, Cn, Linde brak.

Ożywiający, dający życie:
Szereg: »żywy i ożywający«: przez co [Kalwin] dáie znać/ że áż ná on cżás [zakonna nauka] żywa y ożywáiąca będźie [vivam et vivificam foretekst łac. Kalwina]/ ieſli ią Chriſtus nádchnie. BudArt a2v.

Cf OŻYWAĆ]

FP