[zaloguj się]

OŻYWANIE (1) sb n

Fleksja

L sg ożyw(a)niu.

stp, Cn, Linde brak.

Stawanie się żywą istotą: O naſzwyąthſcha panna [...] opfytouala wſlodkoſzczy boſzkyey ktorą wzyąla przy ozyuanyu gdy duſcha przyſzla kyey czyalu PatKaz II 84v.

Cf OŻYWAĆ

EW