[zaloguj się]

OŻYWIĆ SIĘ (4) vb pf

Zawsze się.

o prawdopodobnie jasne (tak w ożywić).

Fleksja
inf ożywić się
praet
sg
3 m ożywił się
n ożywiło się

inf ożywić się (1).praet 3 sg m ożywił się (2). n ożywiło się (1).

stp, Cn, Linde brak.

1. Napełnić się życiem, zacząć istnieć (3): Gdy tedy Pan vkazał żywe ćiáło/ pewnie y duſzę ludzką w nim vkazał/ bez ktorey ćiáło żyć y ożywić ſię nie może/ y bez ktorey ieſt ſzczera źiemiá. SkarKaz 208a; Wſzytko/ práwi/ przez to Słowo sſtáło ſię/ á bez niego nic ſię nie sſtáło. To Słowo żywot miáło/ y z niego ſię ożywiło wſzytko co tchnie y ruſza ſię. SkarKaz 486b, 580a.
2. Przyjść na powrót do życia, zmartwychwstać (1): ZOrzá prześlicżna wynika/ Niebo z weſela wykrzyka: Swiát wſzyſtek pełen rádośći/ Piekło rycży od żáłośći. Boć ſię Krol mężny ożywił/ Smierći iuż ſzyki pomylił LatHar 361.

Synonim: 2. zmartwychwstać.

Formacje współrdzenne cf ŻYĆ.

Cf OŻYWIENIE

EW