[zaloguj się]

PACYJENCYJA (2) sb f

pa- (1) RejWiz, på- (1) ReszList; teksty nie oznaczają é.

Fleksja
sg
G pacyjencyj(e)j
A pacyjencyją

sg G pacyjencyj(e)j.A pacyjencyją (2).

stp brak, Cn notuje, Linde XVII w. (z Cn).

1. Cierpliwość, wytrzymałość; patientia Cn [patientiacierpliwość Mącz 284b, Calep; znoszenie czegopatientia Cn] (1): Były Compánije ex Sycilia, ktore ſię łáncuſzkámi oſtrymi nie miłośćiwie ſiekli/ z podźiwieniem wſzyſtkich ludźi/ iáko im wielką paciencyą Pan Bog racżył dáć. ReszList 163.
[Zwrot: »pacyjencyjej stradać«: Tu by ſnáć on pacienciey ſtradał/ co gdźieſz w Greciey oſłowi nad obiecádłem wyćierpiał. ŚmiglŁup D4v.]
2. n-pers Imię żeńskie znaczące (1): Ieſt tu pan Pácifikus wnet iedno przez gorkę/ A ma Páciencią też nadobną corkę. RejWiz 67.

Synonimy: 1. cierpienie, cierpliwość, cirpiec, wytrwałość, wytrwanie.

LWil