[zaloguj się]

PACYNA (5) sb f

pacyna (4), pacena (1), [pacenna]; pacyna SienLek (4); pacena FalZioł.

Oba a jasne; e z tekstów nie oznaczających é.

Fleksja
sg
N pacena, pacyna
G pacyny
A pacynę

sg N pacena, [pacyna] (1).G pacyny (2).A pacynę (2).

stp brak, Cn: paczyna, peczyna, Linde XVIIXVIII w.: paczyna, peczyna, pecyna, pęczyna.

Wypalona glina z pieca (stosowana w medycynie); argilla igni exusta; terra fornacum Cn (5): [Pácyná/ zową ią teſta fornacum, álbo terra e fornacibus, [...] drápániu/ á świérzbowi barzo pomaga (marg) Pácyná. (–) UrzędowHerb 421a.]
Wyrażenie: »pacyna (s)tłuczona; pacyny natłuc« [szyk 4:1] (4;1): Paczena z ocztem ſtłucżona y ciepło przyłożona: lecżi wywinienie. FalZioł V 75v; Ná ſadno tákié lékárſtwo ſłuży. [...] pácyny z octem nátłucz á przywiń. SienLek 180, 174, 180, 180v; [SienHerb 282a].

LWil