[zaloguj się]

PACZEŚNY (2) ai

pacześny (2), [paczejsny, paczesny a. pacześny].

a oraz e prawdopodobnie jasne (tak w pacześ).

Fleksja
sg
fNpacześn(a) nNpacześn(e)
Gpacześny Gpacześn(e)go
Apacześną A
pl
N subst pacześn(e)
G pacześnych
A subst pacześn(e)

sg f [N pacześn(a).G pacześny.]A pacześną (1).[n N pacześn(e).G pacześn(e)go.]pl [N subst pacześn(e).G pacześnych.]A subst pacześn(e) (1).

stp brak, Cn notuje, Linde XVII(XVIII) w.

Przymiotnik odpacześ”; zrobiony z paczesi; stupeus Cn (2):
[Wyrażenia: »płotno pacześne«: płótna pacześnego sztuki 3 InwMieszcz 1553 nr 54, 1584 nr 257, 1585 nr 270.

»przędza pacześna«: półtrzeci sztuki przędze paczesny. InwMieszcz 1548 nr 24, 1567 nr 139.]

a. Zrobiony z delikatnej tkaniny lnianej (2): pokradl v yednego kmyeczia ſchati byalle, dwye koſſuli czienkie, dwa rączniki czienkie dwye koſſuli paczeſzne [...] Item wpyotrowye rogozewi kmyeczievi ſvknyą czarna y koſzulią paczeſzna vkradl LibMal 1544/87; [sterzy poszwy paczejsne, 2 poszewce paczejsne, prześcieradło paczejsne InwMieszcz 1594 nr 294, 1555 nr 67, 1581 nr 233, 241, 243, 244, 1585 nr 266].

LWil