[zaloguj się]

PADAJĄCY SIĘ (1) part praes act

Fleksja

N sg m padający sie.

stp, Cn, Linde brak.

Pękający, rozstępujący się: Scissilis, [...] Pádáyąci ſie/ roſtępuyący/ álbo łatwi ku rozdárciu/ rozrzezániu. Mącz 372a.

Synonimy: pękający się, rozstępujący się.

Cf PADAĆ SIĘ

LWil