[zaloguj się]

PADANIE SIĘ (1) sb n

Fleksja

N sg p(a)d(a)ni(e) się.

stp, Cn, Linde brak.

Pękanie, rozstępowanie się [czego]: Carcinoma – Kancerowanie cziała. Padanie ſzie cziała. Calep 164b.

Cf PADAĆ SIĘ, PADANIE

LWil