[zaloguj się]

2. PAL (3) sb m

a pochylone.

Fleksja
sg
N pål
G pålu
D pålu, pålowi, pålewi

sg N pål (2).G pålu (1).[D pålu, pålowi, pålewi.]

stp brak, Cn notuje, Linde XVI (dwa z niżej notowanych przykładów) – XVII w.

1. Palenie; ustio Cn (1): Mącz 165a; [Tham ze nathym lyeſzye pan pawlowſki vyrambyl drew czo do palv albo ku ynſchy ſzwt [!] pothrzebye ZapWpolKośc 1542 8/521; drzewa nie masz ku pału ani ku budowaniu na tej dziedzinie. LustrWpol II 234; mają wolność używania borów królewskich strzeleckich i skrzańskich ku pałowi i budowaniu. LustrRaw 1564/120, 1564/125; LustrMalb I 93; LustrMaz II 79; LustrPom 169; pal et palenie/ ustio. Volck Qqq].
2. Drzewo na opał (1): Ignarium, Pal/ to yeſt drwá do palu. Mącz 165a.
3. Zgorzel, rodzaj choroby roślin (1): Uredo, Pal/ zágorzenie/ yeſt nieyáká plagá ná żytá/ naſienia/ ziołá/ y drzewá. Mącz 508d.

Synonim: 3. zagorzenie.

Cf PALENIE

ZCh, (JZ)