[zaloguj się]
PAŹDZIORNY  Cn s.v. paździor; Linde XVIII w.

Cf [PAŹDZIERNY]