[zaloguj się]

PEŁNIĄCY (2) part praes act

e prawdopodobnie jasne (tak w pełnić).

Fleksja
sg
mNpełniący fN
D Dpełniąc(e)j
A Apełniącą
pl
N m pers pełniący

sg m N pełniący (1).f [D pełniąc(e)j.A pełniącą.]pl N m pers pełniący (1).

stp s.v. pełnić, Cn, Linde brak.

Czyniący to, co ktoś rozkazał lub do czego sam się zobowiązał [co] (2): [[Stanisław Iwan i Wacław Korzonowski zapissuyą sie sobie [...] themu wsithkyemu dossicz czynycz pod zakladem syedmysed zlothich pyenyedzi [...] przess stroną thego Nyepelnyączą stronye pelnyączey ZapKrak 1544 nr 218/686.]
Wyrażenia: »przykazanie pełniący« (1): Chwalćie Páná y wy Anyołowie iego/ [...] przykazánie iego pełniący LatHar 563.

»zakon pełniący« (1): oſądźi ten ktory ieſt z przyrodzenia nieobrzezány/ zakon pełniący [legem consummans]/ćiebie/ ktory przez piſmo y obrzezánie ieſteś przeſtępcą zakonu? WujNT Rom 2/27.

Cf PEŁNIĆ

IG