[zaloguj się]

PERZE (1) sb n

Fleksja

N sg perze [może N pl od 2. PERZ].

stp, Cn, Linde brak.

coll. Łupiny cebuli:
Wyrażenie: »perze cebulne«: Talia, folliculus caeparum, [...] Perze cebulne. Mącz 438d.

Synonim: łupina.

JDok